На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 № 1224 «Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб»

‼️‼️До уваги студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб ‼️‼️

☝️На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 № 1224 «Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб»

❗️Необхідно до 10.11.2022 звернутися з заявою на переведення на навчання за державним замовленням та надати підтверджуючі документи щодо приналежності до ОДНІЄЇ із категорій:

Категорія 1 – діти (особи з їх числа у віці до 23 років) загиблих (померлих) осіб, зазначених у статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
🖇 Форма заяви !

Категорія 2 – особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
🖇 Форма заяви!

Категорія 3 – діти (особи з їх числа у віці до 23 років) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
🖇 Форма заяви!

Категорія 4 – особи, які проживають на (перемістилися з) тимчасово окупованій Російською Федерацією території України в умовах воєнного стану, на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території територіальних громад, що станом на 15 жовтня 2022 року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції.
🖇 Форма заяви!

❗️Документом, що підтверджує приналежність до категорії 4 є виключно Витяг з реєстру територіальної громади, сформований через застосунок Дія https://diia.gov.ua/services/vityag-z-reyestru-teritorialnoyi-gromadi !
🔖 ПЕРЕЛІК територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) !

📃 Заява на переведення на навчання за державним замовленням пишеться від руки. У випадку надання друкованого варіанту заяви, вона обов’язково має містити електронний цифровий підпис (КЕП)!

Документами, що підтверджують право на переведення на навчання за державним замовленням відповідно до Положення є:

для першої категорії — посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України або до 1 березня 2023 р. посвідчення члена сім’ї загиблого встановленого зразка (до досягнення дитиною 14-річного віку — довідка, видана батькові або матері (іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи або особам, які замінюють батьків) за місцем реєстрації дитини) відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), та свідоцтво про народження дитини;

для другої та третьої категорій — посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, видане відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2017 р., № 86, ст. 2614; 2018 р., № 42, ст. 1484), Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), або електронне посвідчення ветерана, передбачене статтею 18 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для дітей — додатково свідоцтво про народження дитини.

У разі відсутності посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни може подаватися довідка про участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки 3 населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (батька або матері), встановленого зразка, видана відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068), за умови пред’явлення посвідчення протягом шести місяців після його отримання;

для четвертої категорії — витяг з реєстру територіальної громади, що передбачений Порядком створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1234), який підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей станом на 24 лютого 2022 р. або містить інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування), про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі ДМС, які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу, на територіях відповідних територіальних громад. У разі коли витяг з реєстру територіальної громади містить інформацію про відсутність зазначених відомостей або місце проживання особи знято із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) до 24 лютого 2022 р., документом, що підтверджує право на переведення на навчання за державним замовленням, може бути документ про освіту, здобуту у відповідний період часу в закладі освіти, який розташований на території відповідних територіальних громад.

Звертаємо увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1193 внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стриму.вання збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України». Тому у разі відсутності посвідчення учасника бойових дій, можна приймати як довідку про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, так і довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

‼️Заяву та підтверджуючи документи надавати через google форму 📌

☝️ Дія постанови розповсюджується лише на тих здобувачів освіти, які були зараховані на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 2021 року включно, до настання обставин їх віднесення до зазначених вище категорій, здобувають такий ступінь освіти вперше та не заперечують щодо такого переведення!

На виконання Постанови кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2022 р. №1138  «Порядок та умови надання закладам вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, компенсації витрат на підготовку фахівців, які навчаються за рахунок коштів фізичних осіб»

На виконання Постанови кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2022 р. №1138  «Порядок та умови надання закладам вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, компенсації витрат на підготовку фахівців, які навчаються за рахунок коштів фізичних осіб», просимо здобувачів вищої освіти  які навчалися за рахунок коштів фізичних осіб, місцем реєстрації проживання яких є території, розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають (перебували) в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) (станом на 30 червня 2022 року), і які мали заборгованість в оплаті за навчання (надані освітні послуги) за другий семестр 2021/2022 навчального року станом на 30.06.2022 року у зв’язку неможливістю здобувача вищої освіти, його батьків або фізичної особи, яка уклала договір, здійснювати зазначену в договорі про навчання оплату, для оформлення компенсації, надати до 31.10.2022 визначені постановою документи до деканату, а саме:

 1. Заява здобувача вищої освіти, що написана власноруч за формою.
 2. Відомості (Довідка) з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – про суми виплачених доходів та утриманих податків здобувача вищої освіти за період з 1 березня по 30 червня 2022 р.
 3. Відомості (довідка) з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – про суми виплачених доходів та утриманих податків за період з 1 березня по 30 червня 2022 р. усіх членів сім’ї зазначених у заяві здобувача, а саме:

– батьків здобувача вищої освіти – якщо здобувач не перебуває у шлюбі

– чоловіка або дружини здобувача вищої освіти – якщо здобувач перебуває у шлюбі;

 • Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – про наявність (відсутність) юридичних осіб, зареєстрованих на ім’я здобувача вищої освіти, його батьків (якщо здобувач не перебуває у шлюбі, або дружини (чоловіка) здобувача вищої освіти – якщо здобувач перебуває у шлюбі) та фізичної особи, яка уклала договір, а у разі наявності таких юридичних осіб – відомості з Реєстру платників податків юридичних осіб – про суми отриманих доходів та утриманих податків усіх членів сім’ї зазначених у заяві здобувача.
 • Відомості (довідка) з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – про суми виплачених доходів та утриманих податків фізичної особи, яка уклала договір. (Подається у разі, якщо договір про надання освітніх послуг укладала фізична особа, яка не є батьками, чоловіком або дружиною студента)

Відкрита лекція професора кафедри менеджменту та бізнесу Близнюк Т.П.

Шановні колеги! Запрошуємо Вас відвідати відкриту лекцію професора кафедри менеджменту та бізнесу Близнюк Т.П. з навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня спеціальності 073 Менеджмент, освітньої програми «Бізнес-адміністрування». Лекція відбудиться в онлайн форматі з використанням платформи Zoom 19 жовтня 2022 з 12.10 до 13.45.
Посилання:https://us02web.zoom.us/j/84848736476?pwd=VWF5ZXR2cHpyK3Z6RVR2V0MwRkZtdz09
Ідентифікатор конференції: 848 4873 6476
Код доступу: 9P0542x3

‼️‼️‼️‼️УВАГА‼️‼️‼️‼️‼️
‼️ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ‼️

🔊До уваги студентів 2⃣, 3⃣ та 4⃣ курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб!

☝️Якщо ви відноситесь до зазначених нижче пільгових категорій:

Категорія 1. Діти (особи з їх числа у віці до 23 років) загиблих (померлих) осіб, зазначених у статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Категорія 2. Особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Категорія 3. Діти (особи з їх числа у віці до 23 років) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Категорія 4. Особи, які проживають на (перемістилися з) тимчасово окупованій російською федерацією території України в умовах воєнного стану, на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території територіальних громад, що станом на 15 жовтня 2022 року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції.

⏳До 14.00 15.10.2022 необхідно заповнити google форму https://docs.google.com/forms/d/14JAsEx5ykZdV4gpsPYYNQIdgaplYUWHHEjQ5hM_3l_Q/edit, додавши до неї документи, що підтверджують пільгову категорію!

ПЕРЕЛІК територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 вересня 2022 року.pdf – Google Диск

📌 Для отримання довідки з місця реєстрації можна скористатися застосунком “Дія” https://diia.gov.ua/services/vityag-z-reyestru-teritorialnoyi-gromadi

Конкурс на заміщення вакантних місць на навчання за кошти державного бюджету

Керуючись «Положенням про порядок переведення студентів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, що навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні місця навчання за кошти державного бюджету» ухваленого Рішенням вченої ради Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця від 15.03.2021р. протокол № 3 та введеного в дію наказом ректора Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця від 26.03.2021р. №95/1:

ОГОЛОСИТИ конкурс на заміщення вакантних місць на навчання за кошти державного бюджету:

одного вакантного місця на 2 курсі спеціальності 073 «Менеджмент» очної (денної) форми здобуття вищої освіти;

одного вакантного місця на 2 курсі спеціальності 075 «Маркетинг» очної (денної) форми здобуття вищої освіти;

одного вакантного місця на 3 курсі спеціальності 073 «Менеджмент» очної (денної) форми здобуття вищої освіти;

одного вакантного місця на 4 курсі спеціальності 073 «Менеджмент» очної (денної) форми здобуття вищої освіти.

Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб протягом чотирьох робочих днів з дати оголошення конкурсу повинні особисто надати до деканату заяву на ім’я ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця на переведення на навчання за кошти державного бюджету. За наявністю до заяви додаються:

документи, які посвідчують право на першочергове переведення на навчання за кошти державного бюджету

документи на підтвердження участі студента в науковій роботі та громадському житті університету (сертифікати, грамоти, подяки тощо).

Декан факультету,

Володимир ВОВК

Увага! Реєстрація на магістерський тест навчальної компетентності МТНК!

Реєстрація на магістерський магістерський тест навчальної компетенції (МТНК) відбуватиметься з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року включно відповідно до листа МОН № 1/5837-22 від 01 червня 2022 року

Вступникам бажаючим вступати на магістратуру необхідно заповнити форму-анкету за посиланням форма-анкета https://forms.gle/pBrfgktNNJe32SsPA факультет МіМ та додати до неї скан-копії необхідних документів:

 • форма-анкета;
 • документ, що посвідчує особу;
 • облікова картка платника податків;
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які закінчили навчання);
 • фотокартка для документів
 • медична довідка № 086-З/о (у разі необхідності створення особливих умов);
 • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази с питань освіти).

Випускникам ХНЕУ імені Семена Кузнеця, які отримують диплом бакалавра в 2022 році та мають бажання вступати до магістратури необхідно заповнити форму-анкету за посиланням форма-анкета https://forms.gle/HYDK9b4PQ4qwzcjA6

та додати до неї скан-копії необхідних документів.

У випадку виникнення питань звертатися за телефоном

+38098-284-33-75

hneudekmim@gmail.com 

Випускникам інших навчальних закладів або випускники ХНЕУ ім. С.Кузнеця минулих років, які бажають вступати до магістратури до ХНЕУ ім. С.Кузнеця в 2022 році необхідно заповнити форму-анкету та додати до неї скан-копії необхідних документів перерахованих вище:

форма-анкета https://forms.gle/HYDK9b4PQ4qwzcjA6 ХНЕУ ім. С.Кузнеця

 pk@hneu.edu.ua Осикова Інна Леонідівна.

Телефон для консультацій: 096 0791834

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення, створить запит на формування екзаменаційного листа, сформує та роздрукує екзаменаційний лист.

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в формі-анкеті для перевірки даних та місця проходження МКТ та МТНК. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку Ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.