На виконання Постанови кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2022 р. №1138  «Порядок та умови надання закладам вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, компенсації витрат на підготовку фахівців, які навчаються за рахунок коштів фізичних осіб»

На виконання Постанови кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2022 р. №1138  «Порядок та умови надання закладам вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, компенсації витрат на підготовку фахівців, які навчаються за рахунок коштів фізичних осіб», просимо здобувачів вищої освіти  які навчалися за рахунок коштів фізичних осіб, місцем реєстрації проживання яких є території, розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають (перебували) в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) (станом на 30 червня 2022 року), і які мали заборгованість в оплаті за навчання (надані освітні послуги) за другий семестр 2021/2022 навчального року станом на 30.06.2022 року у зв’язку неможливістю здобувача вищої освіти, його батьків або фізичної особи, яка уклала договір, здійснювати зазначену в договорі про навчання оплату, для оформлення компенсації, надати до 31.10.2022 визначені постановою документи до деканату, а саме:

  1. Заява здобувача вищої освіти, що написана власноруч за формою.
  2. Відомості (Довідка) з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – про суми виплачених доходів та утриманих податків здобувача вищої освіти за період з 1 березня по 30 червня 2022 р.
  3. Відомості (довідка) з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – про суми виплачених доходів та утриманих податків за період з 1 березня по 30 червня 2022 р. усіх членів сім’ї зазначених у заяві здобувача, а саме:

– батьків здобувача вищої освіти – якщо здобувач не перебуває у шлюбі

– чоловіка або дружини здобувача вищої освіти – якщо здобувач перебуває у шлюбі;

  • Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – про наявність (відсутність) юридичних осіб, зареєстрованих на ім’я здобувача вищої освіти, його батьків (якщо здобувач не перебуває у шлюбі, або дружини (чоловіка) здобувача вищої освіти – якщо здобувач перебуває у шлюбі) та фізичної особи, яка уклала договір, а у разі наявності таких юридичних осіб – відомості з Реєстру платників податків юридичних осіб – про суми отриманих доходів та утриманих податків усіх членів сім’ї зазначених у заяві здобувача.
  • Відомості (довідка) з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – про суми виплачених доходів та утриманих податків фізичної особи, яка уклала договір. (Подається у разі, якщо договір про надання освітніх послуг укладала фізична особа, яка не є батьками, чоловіком або дружиною студента)